FAU

FAU- medlemmer og klassekontakter skoleåret 2016-2017:

FAU-leder: Cathrine Fongen faustyretgrindbakken@gmail.com
Kontaktliste 2016-2017.pdf 

Komiteer FAU Grindbakken skole 2016.pdf

Retningslinjer for et godt klassemiljø - utarbeidet av tidligere Fau

Det er ikke noe automatikk i at alt går på skinner i en klasse. Det fins enkle grep man kan ta for å oppnå godt klassemiljø, men det krever at alle gjør en liten innsats. Forskning, egne erfaringer og sunn fornuft tilsier at hvis man har et godt klassemiljø blir det mindre mobbing og utestenging og mer trygghet og en bedre læringsplattform. Aktiviteter som vennegrupper og årstidsfester er med på å bidra til et bedre klassemiljø.
Skolen og FAU besluttet i forrige skoleår å utarbeide noen felles retningslinjer for godt klassemiljø på Grindbakken. Mange av disse retningslinjene følges allerede mer eller mindre, men ved å formalisere dem sikrer man at håndteringen blir noenlunde lik i alle klasser.

Foreldrekontakt:

Dette er en viktig funksjon som ofte ikke utnyttes godt nok. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom foreldrene og læreren og kan brukes aktivt til å skape dynamiske foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for å bli bedre kjent og til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet. Permen som deles ut til alle klassekontakter består av masse verdifull informasjon som bør leses – noe altfor få dessverre tar seg tid til. Ikke tenk at dette er et verv som nødvendigvis tar så mye tid. Man blir mer som en igangsetter og koordinator og får andre til å utføre store deler av ”jobben”.

Det er veldig viktig at læreren og foreldrekontakten samarbeider godt om foreldremøtene, slik at disse ikke bare blir en presentasjon av fagene fra læreren, men at foreldrene deltar aktivt for å bli kjent med hverandre og tar initiativ til å være med på tiltak som gjør barna trygge og glade. Også utenfor klassemiljøet. Derfor er det viktig at læreren og foreldrekontakten planlegger foreldremøtene sammen og at foreldrekontakten skriver referat fra møtene, slik at også de som ikke er tilstede får nødvendig informasjon om sosiale tiltak osv. De har også ansvar for at det blir laget en liste med tlf.nr. og mailadr. til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen. Foreldrekontakten er også vara for FAU-kontakten, som igjen har ansvaret for å rapportere tilbake til foreldrene i klassen om hva som skjer på FAU-møtene.

FAU-kontakt:

Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. FAU-kontakten stiller på møter ca. annenhver måned og deltar i debatter og komitéarbeid til inntekt for skolens elever. FAU-kontakten rapporterer tilbake til foresatte på foreldremøtene og kan ta opp saker for foresatte som vedkommer skolens ledelse/lærere på generelt grunnlag.


NOEN VERDIFULLE SOSIALE TILTAK ER (se vedlegg for mer utdypende forslag):

Vennegrupper:
Her setter læreren sammen grupper på 4-5 elever som ikke leker så mye sammen på skolen og som godt kan bli bedre kjent. Meningen er at hver elev i gruppen arrangerer et eller evt. to treff i løpet av året, to til tre timer hjemme hos hverandre med lekser, lek og enkel mat – for å bli kjent med hjemmet og foreldre (og vise versa). Foreldrene bør inviteres inn når de henter barna (eller gjerne litt tidligere) til en kopp kaffe eller lignende for å bli kjent. Vennegrupper er utrolig verdifullt, særlig i de første årene. Det anbefales å arrangere disse vennegruppene minst til og med 4. klasse, eller så lenge barna selv vil. Her er det essensielt at alle stiller opp og arrangerer treff, slik at ikke noen barn føler seg utenfor. Et godt råd er å sette opp tidsfrister for når de ulike vennegruppene skal være gjennomført, det setter litt mer press på foreldrene og er lettere å følge opp.

Årstidsgrupper:
Del klasselisten i to og la halvparten av foreldrene ha ansvaret for å arrangere et høst/vintertreff og så kan den andre halvparten få i stand et vår/sommertreff. Her kan man dra på lommelykttur til Strømsdammen eller ha rebusløp ved Øvresetertjern, spille fotball ved Bogstadvannet, ski-treff ved Hemingsæteren eller lignende. Man kan også låne gymsalen og ha spillkveld her. Ikke tenk at det må være et fancy opplegg som krever masse planlegging, dette er for at foreldre og barn skal bli bedre kjent.

Foreldretreff:
Det kan være lurt at foreldrene møtes en eller to ganger i året uten barn de første årene for å bli kjent. Det er viktig å bygge nettverk blant foreldrene, og det er viktig å kjenne ansikter og navn på de ulike foreldrene og kanskje ha ledd sammen en gang eller to før man eventuelt kommer i en situasjon hvor barna for eksempel har kranglet eller andre ubehagelige episoder har oppstått. Man kan for eksempel arrangere et enkelt spleiselag hjemme hos hverandre eller treffes et par timer på Frognerseteren restaurant en kveld.

Bursdagsfeiring:
Så langt det er mulig oppfordrer vi foreldrene til å feire bursdager hvor enten alle er invitert eller alle guttene/jentene. Det er ofte de samme som ikke blir invitert hver gang hvis barna selv får styre dette. Man kan slå seg sammen med en eller to andre barn som fyller i samme måned, så blir det ikke så voldsomt. Har man ikke anledning til å be alle, må man i hvert fall ikke dele ut invitasjoner på skolen. Vi ønsker at prinsippet om at hvis man vil invitere mer enn 50% av hhv guttene eller jentene i klassen skal alle jentene/guttene inviteres. Vi har sett flere eksempler på at et par elever i en klasse ikke er invitert, og det er fryktelig vondt for de som utelates. Hvis det er en spesiell grunn til at en elev utelates ønsker vi at det skal tas opp med klassekontakten, slik at man kan finne en løsning på dette.

Faste arrangementer:

17. mai: hvert år arrangerer FAU leker på skolen på ettermiddagen og her er de helt avhengig av at foreldrene bidrar. Det er faste klassetrinn som har ansvaret, 1.klassene må bake kake og 4. og 5. klassene administrerer lekene og kafeen.

FAU arrangerer også en juleforestilling hvor de bl.a. trenger kake- og rydde-bistand.
Det er viktig å understreke at disse arrangementene er til for elevene og skolemiljøet og at pengene vi får inn kun brukes til gode formål for elevene og deres trivsel!!

Foreldrestyrte klassemøter Her kan foreldrene møtes til litt mer formelle møter, gjerne uten lærer, der man kan etablere felles og akseptable rammebetingelser for barnas adferd i og utenfor skoletiden. Man kan også diskutere felles problemstillinger vedrørende barnas skole- og læringsmiljø. Se vedlegg for detaljer.

FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN STYRKE KLASSEMILJØET

Vennegrupper:
Rett fra skolen/ AKS, gjøre lekser sammen og leke litt, med eller uten middag. Middag kan være enkelt, med pølser, tomatsuppe eller pizza. Hva med å la barna lage sin egen pizza, med enten pitabrød eller tortilla-lefser til bunn. Taco og pasta er også poulært, la barna delta i oppskjæring og forberedelser. Hvis man ikke vil servere middag kan man servere dipp og grønnsaker. Man kan også invitere til treff etter middag der barna bare leker sammen og evt. spiser kveldsmat eller frukt/dip. Bolle-, kjeks- eller kakebaking der foreldrene får smake når de kommer og henter barna. Pepperkakebaking før jul, alle tar med kjevle, forkle og former

Årstidstreff Høst:
Lommelykttur i skogen på høstkvelder, møtes i lavvoen ved Strømsdammen. Samling på Øvresetertjern en ettermiddag/kveld med grilling, pølser på termos eller natursti. Spillkveld i gymsalen eller i klasserommet, kanskje med kveldsmat der alle tar med litt hver? Sportskveld i gymsalen med hjemmelaget bowling (1 ½ litre med vann og baskeball, krakker som baner) eller innebandy der deler av gymsalen deles av med benkene. Man kan enten ha felles kveldsmat, bestille pizza eller ta med en pølsekoker.

Vinter:
Skøytedag/kveld på Gressbanen med medbragte pølser på termos eller kaffe/toddy og boller. Skitur enten en kveld eller lørdag/søndag. Tenn bål og ta med pølser/marshmallows for grilling. Aketreff på Øversetertjern eller Hemingsæter. Hva med å treffes i forbindelse med 5-mila eller holmenkollrennet? Ha en base, og ha ulike konkurranser, aking, grilling etc.

Vår:
Blomstringstur i skogen.Treff på Bogstad gård en søndag med kaffe og se på lammene

Sommer:
Treffes på Bogstad med ulike spill, baller, engangsgriller og ha en picknick. Møtes til tur i marka, slå leir ved Tryvann (flere bålplasser) eller Skjennungen. Koke kaffe, grille pølser etc. Etttermiddagstur til Strømsdammen med bading og middagspicknick

Foreldrestyre foreldremøter, temaer som kan tas opp, avhengig av alder på klassen:

  • Bursdagsfeiringer på skolen, kake/ikke Burdsdagsgaver – hvor mye?
  • Mobiltelefon, retningslinjer
  • Utetider på kveldstid
  • Hva får man se på TV/ikke
  • Hva slags filmer skal man få se hjemme hos hverandre
  • Banning Rusmidler/Røyking
  • Surfing på nettet
  • Mobbing, både blant elevene men også lærer – elev
  • Læringssituasjonen i klassen og problemer knyttet til dette
  • Hva med kaker, søtsaker på arrangementer/skogsturer etc.?