Skolens historie

Grindbakken skole ble åpnet i 1983, den gang som en to-parallellskole med plass til 12 klasser. I dag har skolen 22 klasser og 566 elever.

Grindbakken Stadion

Grindbakken Stadion er en flerbruksbane til glede for alle i nærmiljøet.
Den sto ferdig i forbindelse med skolens 25-års jubileum i juni 2007.
Takket være en gruppe foreldres utrettelige innsats, i samarbeid med skolen, ble dette prosjektet realisert. Grindbakken Stadion brukes av alle skolens elever i hele skole- og SFO tiden. Flere ettermiddager i uken er
det fotballtrening for elever fra 1. – 4./5. trinn i regi av det lokale idrettslaget TRY. Ellers brukes banen av de som ønsker, også i helgene. Hvert år arrangerer skolen fotballturnering for 5. -7. trinn med finalekamper
med hele skolen som publikum. Pokaler for beste jente- og guttelag deles ut.