Hovedseksjon

Skolens historie

Grindbakken skole

Grindbakken var én av fjorten husmansplasser under Voksen Gård. Både stua og låven til gården står fremdeles på samme sted i Sørkedalsveien, som den har stått siden midten av 1700tallet. Navnet Grindbakken kommer av at plassen lå i en bakke ved Ankerveien og der var det en grind. Den siste ordentlige husmannen på Grindbakken het Carl og han brukte etternavnet Grindbakken. Denne husmansplassen har gitt navnet til Grindbakken skole.

Grindbakken Stadion

Grindbakken Stadion er en flerbruksbane til glede for alle i nærmiljøet. Den sto ferdig i forbindelse med skolens 25-års jubileum i juni 2007.

Takket være en gruppe foreldres utrettelige innsats, i samarbeid med skolen, ble dette prosjektet realisert. Grindbakken Stadion brukes av alle skolens elever i hele skole- og AKS-tiden. Flere ettermiddager i uken er det fotballtrening for elever fra 1.–4./5. trinn i regi av det lokale idrettslaget TRY. Ellers brukes banen av de som ønsker, også i helgene. 

Hvert år arrangerer skolen fotballturnering for 5.–7. trinn med finalekamper med hele skolen som publikum. Pokaler for beste jente- og guttelag deles ut.