Hovedseksjon

Skoletannlegen

Skoletannlegen holder til på Huseby (tidligere FO-bygget): 
Telefon 22 70 37 80.

Tannlegevakten (fra 19.00-22.00) har telefon 22 67 30 00.

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling.

I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

Forebyggelse

Det er det viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt. 

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Tannklinikkene har åpningstid kl. 08.00-15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager. Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.

Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00.

Tannlegevakta på Oslo kommunes nettsider.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.