Hovedseksjon

Regler og rutiner

AKS følger Osloskolens ordensreglement, samt Grindbakken skole regler vedtatt av driftsstyret. Minner spesielt som regler for bruk av mobiler og mobilklokker.

Link til ordensreglementet for Grindbakken skole:
https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/ordensregler/

- AKS har flere styringsdokumenter som legger føringer for driften, noen av disse er:
- Nasjonal rammeplan for SFO
- Rammeplan for Aktivitetsskolen
- Forskrifter for Aktivitetsskolen
- Lovdata
- Barnekonvensjonen
- Opplæringsloven

AKS Grindbakken har også eget rutinehefte for ansatte.