Hovedseksjon

Organisering av dagen

Morgenåpning 
Morgenåpning finner sted på Oppe-AKS (rød paviljong i enden av ballbanen). Barna krysses inn mellom 07.30 og 08.15 hver morgen. Det er viktig at de minste barna blir fulgt av en foresatt helt inn. Her holder elevene på med rolige innaktiviteter. De som ønsker utetid, kan ta følge med en assistent ut etter klokken 08.00. Morgenåpning tilbys alle med heldagsplass.

Ettermiddags-AKS: I overgangen skole/AKS krysses elevene inn av aktivitetslederen i klasserommet (4.trinn på avdeling).

Spisetid: Elevene spiser medbrakt matpakke. En gang i uken serverer AKS mat, dette er et mellommåltid mellom skolen sin lunsj og middag i hjemmet. I spisetiden er det fokus på matro.

Utetid: Elevene oppholder seg på avgrenset område. Skolen har ikke inngjerdet område og elevene må lære seg til å holde seg innenfor skolen sine usynlige grenser. Her det tid for lek og utfoldelse i et variert uteområde.

Aktiviteter:
AKS tilbyr aktiviteter innenfor målområdene
1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling
2. Kunst, kultur og kreativitet
3. Fysisk aktivitet og lek
4. Mat og helse
Områdene er ikke nødvendigvis representert hver uke, men blir jobbet med i løpet av skoleåret, også i ferier. Det er noe variasjon mellom trinnene på hvilke målområder vi har størst fokus på. Vi oppfordrer alle til å følge med på ukeplanene våre, som distribueres pr e-post. Skolen og AKS jobber med felles sosiale mål.

Utkryss:  Når barna hentes eller går hjem skal barnet krysses ut hos innevakten.