Hovedseksjon

Baseledere

Baselederne har også ansvaret for den daglige oppfølgingen av barna, så all nødvendig informasjon om ditt barn gis til baseleder. Det er ingen utdanningskrav til baseleder.

Det er viktig å merke seg at baselederne ikke besvarer e-post etter kl. 12.00, så alle beskjeder må sendes innen klokka 12.00 samme dag.

Telefon (kontor og alle baser): 22 13 92 50

Beskjeder sendes til aks.grindbakken@osloskolen.no

Endring og oppsigelse av plass gjøres via portalen. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen-aks/oppsigelse-og-permisjon/

 

1.klasse:
June Halvorsen - june.halvorsen@osloskolen.no
June er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Hun tar nå master i Tilpasset opplæring. June har stort engasjement for fotball og bevegelsesglede.  

 

2.klasse:
Robin Bismo Osnes - robin.osnes@osloskolen.no
Robin har utdannelse som Betong og forskalingssnekker, men har senere utdannet seg til Barne- og ungdomsarbeider med over 10 års erfaring fra Osloskolen. Har stor interesse for musikk og natur.

 

3.klasse:
Kari Faltin - kari.faltin@osloskolen.no
Kari er utdannet lærer fra Tyskland med fordypning i historie og engelsk. Kari er glad i e-sport og litteratur.

 

4.klasse:
Robin Bismo Osnes - robin.osnes@osloskolen.no
Følges opp av AKS-leder skoleåret 2022/2023