Hovedseksjon

Samarbeid

For oss er det viktig med et godt samarbeid og god dialog mellom foresatte og AKS.
Den hyppigste kommunikasjonen går via e-post eller telefon mellom foresatte og baseleder/ AKS leder. Vi har ellers godt etablerte samarbeidsformer mellom skolen og AKS.
AKS samarbeider med FAU gjennom Trivselskomiteen. Denne arbeidsgruppen skal være en arena hvor foreldrerepresentanter og skolens ledelse kan komme frem til gode løsninger sammen.