Hovedseksjon

Sikksakkstien

Sikksakkstien blir i vintermånedene verken måkt eller strødd. Derfor regnes den ikke som farbar skolevei i denne perioden. Skolen anbefaler elevene å benytte alternative ruter til skolen.

Det kan også være mye snø og is på andre deler av skoleveien, så det kan være nyttig å minne barna på at de bør være ekstra forsiktige på skoleveien om vinteren.