Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Medlemmer av SMU:

 • Elevrepresentanter: Elevrådsstyret
 • Foreldrerepresentanter: Tonje Langseth, Bettina Iren Frydeborg Jacobsen
 • Skoleeier - kommunalrepresentant: Anita Asdahl Hoff
 • Ansattrepresentant: Reidun Bosaaen
 • Ledelsesrepresentant: Terje Vigdal


Om skolemiljøutvalget:

 • Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene.
 • Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.
 • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.


Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til:

 • å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet
 • å si ifra
 • å foreslå eller be om tiltak
 • å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse