Hovedseksjon

Permisjon fra opplæringen

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Dere kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll inn digitalt søknadsskjema og klikk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingen er vanligvis tre uker

Ta kontakt med skolen dersom du lurer på noe.

Ferie og fridager

Skoleåret består av 190 dager. Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter. Til venstre kan du lese regler for permisjon utenom skoleferier og fridager, og laste ned søknadskjema for permisjon.