Vår profil

Vår visjon er: "Et godt sted å lære, et trygt sted å være."

Vårt mål er at Grindbakken skole skal være et godt og trygt skolesamfunn for mennesker i alle aldre, både faglig, psykososialt og fysisk.

Vi vektlegger en god, felles standard i alt arbeid og vi tilstreber å bli enda bedre. Vi ønsker en faglig sterk skole med fokus på læring og gode resultater. Vi setter realistiske mål ut fra den enkelte elevs og elevgruppes ståsted. Vi arbeider for et inkluderende menneskesyn og vi yter god service til våre brukere.

Skole-hjem samarbeidet er meget godt. Skolen har en spesiell styrke som kulturskole, med høy kvalitet på arbeidet innenfor musikk og kunst- og håndverk.

Skoleanlegget er velholdt og det ligger i naturskjønne omgivelser og innbyr til fysisk utfoldelse.