Vår profil

skolen

Skolen og Aktivitetsskolen sto ferdig i 1982, er en 1-7 skole og har ca. 570 elever og 70 ansatte. Grindbakkens skole visjon er "Et godt sted å lære, et trygt sted å være".

Vi har har et positivt og godt arbeidsmiljø med godt kvalifisert personale, engasjerte foresatte og flotte elever. Skoleanlegget er velholdt og ligger i naturskjønne omgivelser mellom Bogstad og Holmenkollen. Skolen har en spesiell styrke som kulturskole med høy kvalitet på arbeidet innenfor musikk og kunst- og håndverk. 

Vi er ambisiøse og opptatt av å skape et godt og sterkt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Det er viktig for oss å ivareta elevene utifra den enkelte elevs ståsted og å sikre høyest mulig læringsutbytte gjennom en trygg, variert og motiverende skolehverdag.