Vår profil

Grindbakkens skole visjon er "Et godt sted å lære, et trygt sted å være".

Skolen og Aktivitetsskolen er en 37 år gammel 1 - 7 skole med ca. 550 elever og 70 ansatte.Vi har har et positivt og godt arbeidsmiljø med godt kvalifisert personale og med engasjerte foreldre og flotte elever. Skoleanlegget er velholdt og ligger i naturskjønne omgivelser mellom Bogstad og Holmenkollen. Skolen har en spesiell styrke som kulturskole med høy kvalitet på arbeidet innenfor musikk og kunst- og håndverk. 

Vi er ambisiøse og er opptatt av å skape et godt og sterkt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Det er viktig for oss å ivareta elevene utifra den enkelte elevs ståsted og å sikre høyest mulig læringsutbytte gjennom en trygg, variert og motiverende skolehverdag.