Ordensregler

Grinbakken skoles regler (utover Osloskolens ordensreglement):

Sykling til skolen:

Det er foresatte som avgjør om elevene får sykle til skolen. I samarbeid med FAU anbefaler skolen at man venter med sykling til elevene har gjennomgått trafikk- og sykkelopplæring våren i 4.klasse. Vi anbefaler også bruk av sykkelhjelm. Sykler medbringes på eget ansvar.

Stumpeski:

Tillatt for 6. og 7. trinn i skråningen ovenfor huskene/gjerdet/gangsti.

Rollerblades og skateboard:
Rollerblades, skateboard, sykkel, sparkesykkel, El-sparkesykkel, El-sykkel og airwheel skal ikke tas med inn på skolens område.

Ballbanen: 

Kan brukes etter følgende regler:

 • Frem til 08.00: AKS
 • Fra 08.00: Skolen med gymtimer eller fysisk aktivitet
 • Hvis skolen ikke bruker banen: AKS til 08.35
 • Ballbanen blir fordelt på klassetrinn slik at hvert trinn (unntatt 1.trinn) har sin faste dag.

Ballregler:

Det kan brukes fotball bak målene på ballbanen. Tennisballer kan brukes mot gymsalveggen. "Enspretten" er tillatt i lille skolegård og "mellom" Basketball kan spilles rundt basketkurvene Ellers er det kun tillatt med myke baller. Ingen lek tillater å sparke ball for å treffe andre

Akeregler:

 • Det er kun lov å bruke rumpeakebrett
 • I skråningen nedenfor 1. klasse er det ikke lov å ake
 • Det er ikke lov å ake i bakken der 6. og 7. trinn står på stumpeski
 • Det er ikke lov å ake på gangveiene (men på små stikkveier)
 • Vi sitter når vi aker
 • Ved isete forhold kan det bestemmes at aking er forbudt. Inspiserende lærer må bruke skjønn

Snøballkasting:

Det er lov å kaste snøball på blink. All annen snøballkasting er forbudt.

Lekeslossing:
Lekeslossing er ikke lov

 

Tillegg til ordensreglement for Grindbakken skole. Vedtatt i skolens driftsstyret 19. september 2018

Tilleggsregler:

 • Skolens gjeldende regler for fraværsmelding skal følges (finnes på skolens hjemmeside)
 • Mobiltelefoner/mobilklokker skal være avslått i skole – og aktivitetsskoletiden og ligge i sekken. Elektronisk utstyr skal ikke brukes uten samtykke fra skolens lærere og ledelse
 • Snøballkasting, aking, ballspill o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen
 • Bruk og oppbevaring av rollerblades, skateboard o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen
 • Eleven skal bruke innesko

Tilleggsreaksjoner:

 • Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)
 • Egen reaksjon for misbruk av mobiltelefon: Telefoner som misbrukes i timene, vil bli oppbevart et trygt sted så lenge undervisningen pågår

Osloskolens regler og råd for bruk av IKT-utstyr:

Utdanningsetaten har utarbeidet felles regler og råd for bruk av IKT-utstyr, som skal gjelde for alle skoler. Reglene er utarbeidet i samarbeid med elever fra Majorstuen skole og Elevorganisasjonen. 

Reglene gjelder f.o.m. skolestart 2019/2020. 

Regler for bruk av IKT-utstyr

 1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
 2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
 3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
 4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
 5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

Tips og råd

 • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
 • Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
 • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
 • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no eller https://www.ung.no/nettvett/