Hovedseksjon

Ordensregler

Grindbakken skoles regler (utover Osloskolens ordensreglement)

Generelle regler

Lekeslåssing

Lekeslåssing er ikke tillatt på Grindbakken Skole.

Mobiler/mobilklokker

Mobiler skal være avslått og mobilklokker skal være i "skolemodus" i skole- og aktivitetsskoletiden, og ligge i sekken. Elektronisk utstyr skal ikke benyttes uten samtykke fra skolens lærere eller ledelse. Dersom mobil/mobilklokker/annet elektronisk utstyr likevel benyttes i skole- og aktivitetsskoletiden, vil utstyret bli oppbevart på et trygt sted til skoledagens slutt.

Innesko

Elever skal i alle skolens bygninger bruke innesko.

Tyggis

Det tillates ikke at det tygges tyggegummi på skolens område.

IKT/læringsbrett

Utdanningsetaten har utarbeidet felles regler og råd for bruk av IKT-utstyr, som skal gjelde for alle skoler. Reglene er utarbeidet i samarbeid med elever fra Majorstuen skole og Elevorganisasjonen. Reglene gjelder f.o.m. skolestart 2019/2020. 

Regler for bruk av IKT-utstyr

  1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på. Utstyret skal kun brukes i undervisningssammenheng, ellers skal det ligge i sekken.
  2. PC og nettbrett skal alltid være oppladet og klart til bruk på skolen.
  3. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
  4. KT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
  5. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et
  6. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

Regler sommerhalvåret:

Sykler, El-sparkesykler og andre fremkomstmidler

Det er foresatte som avgjør om elevene får sykle til skolen. I samarbeid med FAU anbefaler skolen at man venter med sykling til elevene har gjennomgått trafikk- og sykkelopplæring våren i 4.klasse. Vi anbefaler også bruk av sykkelhjelm. Rollerblades, skateboard, sykkel, sparkesykkel, El-sparkesykkel, El-sykkel og Airwheel skal ikke tas med inn på skolens område. Disse medbringes på eget ansvar, og utstyr til forsvarlig låsing og oppbevaring i løpet av skole- og aktivitetsskoledagen, er elever og foresattes ansvar. FAU ønsker å minne om at regjeringen, fra våren 2022, satt 12års aldersgrense på bruk av elsparkesykler (samt hjelmpåbud for barn under 15 år).

Ballbanen

Ballbanen disponeres av AKS frem til skolestart kl. 08:00. I skoletiden disponeres banen av klasser med gym eller fysisk aktivitet. Banen er fordelt mellom 2.-7.trinn etter fast avtale. Gym prioriteres foran fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet foran frilek.

Ballregler

Fotball kan spilles på fotballbanen og bak målene. Basketball spilles ved basketkurvene. Tennisballer kan brukes mot veggen på gymsalen. Enspretten og foursquare tillates.

Ballspill på de øvrige områdene begrenses til aktiviteter med myk ball. Det tillates ikke å sparke ball med hensikt om å treffe andre.

Regler vinterhalvåret:

Stumpeski

6. og 7. trinn kan kjøre med stumpeski ovenfor huskene/gjerdet/gangstien.

Aking

Det er kun lov å ake på rumpa eller på rumpeakebrett. Alle må sitte.
Det er lov å ake såfremt ikke annen aktivitet pågår på området (for eksempel kjøring med stumpeski), men ikke på gangveier eller i skråningen nedenfor 3.trinn.
Ved isete eller ellers farlige forhold, vil akebakkene kunne bli stengt.

Snøballkasting

Det er kun lov til å kaste snøball på blink eller trær.