Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier er sykepleier, med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleieren deltar i tverrfaglig samarbeid med skolen og samarbeider også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og bydelspsykolog.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Skolehelsetjenesten har «åpen dør» praksis for alle elevene på skolen. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Helsesykepleier har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Program for skoleåret 

1. trinn: Helsesykepleier tar en hørselstest av alle elever i løpet av de første ukene etter skolestart. Alle elever med foresatte inviteres til skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret.

2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).

3. trinn: Rutinemessig måling av høyde og vekt.

5. trinn: Undervisning psykologisk førstehjelp.

6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR). Undervisning om seksuell helse i jente- og guttegrupper. Temaer som tas opp er kroppens utvikling, pubertet, grensesetting, kjærlighet og forelskelse og mer.

7. trinn: Tilbud om vaksine til jenter og gutter mot papillomavirus (HPV) totalt 2 doser. 

Skolens helsesykepleiere

Ingrid Samuelsen Harboe (ansvar for 1.- 4.trinn)
Mob: 488 64 548

ingridsamuelsen.harboe@bva.oslo.kommune.no

Trine Skorpen (ansvar for 5.- 7.trinn)

Mob: 907 48 459

trine.skorpen@bva.oslo.kommune.no

Helsenorge

NB! Vi ønsker å bli papirløse, og oppfordrer derfor alle foresatte til å gå inn på helsenorge.no og aktivere skolehelsetjenesten som helsekontakt på barnet/barna. Da kan vi i skolehelsetjenesten sende og motta informasjon og innhente samtykke til vaksiner via helsenorge.no. Les mer her.

Familiekontor tilknyttet Vestre Aker bydel

Homansbyen familievernkontor
Oscarsgt. 20
Tlf. 466 16 660