Helsesøster

Trefftider:

Helsesøster Perle Alexandra Hjelland
Til stede: 08.15-14.30 de fleste dager, onsdager til 11.30.
Tlf.  91107823 / (22 14 36 20)
E-post: perlealexandra.hjelland@bva.oslo.kommune.no 

Skolelege kan treffes ved å avtale med helsesøster. (Kan ikke benyttes som behandlende lege.)

Helseundersøkelser/oppgaver:

Skolehelsetjenesten tar i mot alle slags spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn og foreldre. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdoms utvikling. Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. Vi henviser barn og ungdom videre der vi ser det er nødvendig, og i samråd med dere som foreldre.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.