Helsesøster

Generell info:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/

 

Trefftider:

Helsesøster Astri V. Trandum er til stede:
Mandag, onsdag og fredag kl. 08.15 – 12.30.
Tlf. 22 14 36 20
Tlf. 994 83 245 + mail adr.

 

Mailadresse: astri.trandum@bva.oslo.kommune.no  
Skolelege kan treffes ved å avtale med helsesøster. (Kan ikke benyttes som behandlende lege.)

Helseundersøkelser/oppgaver:

Skolehelsetjenesten tar i mot alle slags spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn og foreldre. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdoms utvikling. Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. Vi henviser barn og ungdom videre der vi ser det er nødvendig, og i samråd med dere som foreldre.