Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet møter ca. annenhver uke.

Elevrådsstyret består av representanter fra 7. trinn.
Reidun Bosaaen, lærer, er ansvarlig for elevrådet.