Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd, FAU. FAU ved Grindbakken skole er en viktig samarbeidspartner og støttespiller for skolens arbeid for et godt læringsmiljø.
Informasjon utarbeidet av FAU finnes her.

 

      Fau

Drawing of a city

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsiden. Les mer informasjon om nullmobbing.no.

 

   Nullmobbing

Drawing of a city