Skolemeldingsappen

Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med Skolemelding kan foresatte og eldre elever få informasjon fra skolen "rett i lomma".

I appen kan foresatte og elever sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. De kan også melde fra om fravær gjennom appen.

Les mer om hvordan du gjør det her

Skolelyst - bestilling av mat og drikke til skolemåltidet

Les infoskrivet her, eller gå til skolelyst.no for å lese mer og bestille.

 

 

   

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd, FAU. FAU ved Grindbakken skole er en viktig samarbeidspartner og støttespiller for skolens arbeid for et godt læringsmiljø.
Informasjon utarbeidet av FAU finnes her.

 

      Fau