Søknad om plass / Oppholdsbetaling/Forandring/Oppsigelse

VARSEL OM NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN 2017

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning

på 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2017 inkl. kost, er følgende:

 

 

 Inntil kr 208 305

 Inntil kr 370 320

 Over kr 370 320

100% plass

 624

 1146

 2922

Gratis kjernetid

 223

 409

 947

50% plass

 401

 737

 1975

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

§17: Varsel om økt oppholdsbetaling

        Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers skriftlig varsel.

 

Søknad om plass

Trykk her for informasjon om å søke plass på aktivitetsskolen.

 

Halv plass

Ved halv plass er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen. Man kan fritt bruke timene i løpet av uken så lenge antallet ikke overskrides. Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør halv plass to hele dager.

 

Forandring og oppsigelse av plass

Forandring og oppsigelse av plass gjøres innen den 1. i måneden, med en måneds frist fra den 1. hver måned.

Følg denne lenken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/