Hovedseksjon

Deltidsplass

Deltidsplass
For 1. - 3. trinn må alle 12 timene fordeles på ettermiddagen, man har ikke mulighet til å benytte seg av morgenåpning ved gratis kjernetid.
For 4. trinn er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen.

Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør deltidsplass to hele dager. Ved kortere ferier på en eller to dager utgjør halv plass en hel dag.

Kjøp av ekstra dager i ferier - gjelder kun 4.trinn
Ved deltidsplass (uten gratis kjernetid) kan man ved søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager.