Deltidsplass

Deltidsplass
Deltidsplass utgjør 12 timer i uken. Man kan fritt bruke timene i løpet av uken så lenge antallet ikke overskrides. Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør deltidsplass to hele dager. Ved kortere ferier på en eller to dager utgjør halv plass en hel dag.

For 1. trinn må alle timene fordeles på ettermiddagen, man har ikke mulighet til å benytte seg av morgenåpning ved deltidsplass.

For 2-4. trinn er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen.


Kjøp av ekstra dager i ferier
Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager. Rektor avgjør søknad om kjøp av utvidet tid.