Endring og oppsigelse

VARSEL OM NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN 2019

I budsjettforslaget for 2019 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2019 inkl. kost, er følgende:

 

 

 Inntil kr 210 681

 Inntil kr 374 544

 Over kr 374 544

Helplass

 657

 1208

 3079

Deltidsplass

 422

 776

 2081

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2019. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

§17: Varsel om økt oppholdsbetaling
Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers skriftlig varsel.

Søknad om plass
Trykk her for informasjon om å søke plass på aktivitetsskolen.

Halv plass
Ved halv plass er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen. Man kan fritt bruke timene i løpet av uken så lenge antallet ikke overskrides. Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør halv plass to hele dager. Ved kortere ferier på en eller to dager utgjør halv plass en hel dag. 

Forandring og oppsigelse av plass
Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni. Oppsigelse av plass gjøres digitalt via linken under:

For oppsigelse: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Endring av plass gjøres digitalt via linken under:

For endring av plass: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/

Kjøp av ekstra dager i ferier
Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager. Rektor avgjør søknad om kjøp av utvidet tid.