Søknad om plass / Oppholdsbetaling/Forandring/Oppsigelse

VARSEL OM NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN 2018

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,5 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2018 inkl. kost, er følgende:

 

 

 Inntil kr 210 681

 Inntil kr 374 544

 Over kr 374 544

100% plass

 640

 1176

 2998

50% plass

 411

 756

 2026

Gratis kjernetid 100 %

 229

420

 972

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2018. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

 

 

Søknad om plass

Trykk her for informasjon om å søke plass på aktivitetsskolen.

 

Halv plass

Ved halv plass er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen. Man kan fritt bruke timene i løpet av uken så lenge antallet ikke overskrides. Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør halv plass to hele dager.

 

Forandring og oppsigelse av plass

Forandring og oppsigelse av plass gjøres innen den 1. i måneden, med en måneds frist fra den 1. hver måned.

Følg denne lenken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/