Søknad om plass / Oppholdsbetaling/Forandring/Oppsigelse

VARSEL OM NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN 2019

I budsjettforslaget for 2019 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2019 inkl. kost, er følgende:

 

 

 Inntil kr 210 681

 Inntil kr 374 544

 Over kr 374 544

Helplass

 657

 1208

 3079

Deltidsplass

 422

 776

 2081

 

     

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2019. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

§17: Varsel om økt oppholdsbetaling
Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers skriftlig varsel.

 

Søknad om plass

Trykk her for informasjon om å søke plass på aktivitetsskolen.

 

Halv plass

Ved halv plass er tre timer bundet til morgenåpning og ni timer til ettermiddagen. Man kan fritt bruke timene i løpet av uken så lenge antallet ikke overskrides. Det er ikke mulig å spare opp tid til andre uker. I ferieuker utgjør halv plass to hele dager. Ved kortere ferier på en eller to dager utgjør halv plass en hel dag. 

 

Forandring og oppsigelse av plass

Forandring og oppsigelse av plass gjøres innen den 1. i måneden, med en måneds frist fra den 1. hver måned.

Følg denne lenken https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/