Hovedseksjon

Skoleveiplan

Mobility Oslo skal bidra til at flere barn går eller sykler til skolen. Dette skaper mer aktive barn, bedre helse og mer bærekraftige transportløsninger for skolereiser. Alle barneskolene i Oslo kommune ble i 2007 tilbudt gratis mobilitetsrådgivning. Gjennom utarbeidelse av skoleveiplaner vil skolene få oversikt over reisemønsteret blant sine elever og en spesialtilpasset tiltakspakke som skal bidra til at flere av elevene går, sykler eller reiser kollektivt til skolen.