Hovedseksjon

AKSleder

Aksleder har også ansvaret for helhetstenkingen rundt skole–AKS og for utforming av Aktivitetsskolens rutiner. AKS-leder er en del av skolens ledelse og har pedagogisk utdannelse

Spørsmål som gjelder fakturering, kan rettes til AKS-leder. Endring og oppsigelse av plass gjøres via portalen. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen-aks/heltid-og-deltid/

 

Kontaktinformasjon:
Maria Bruusgaard
E-post:
maria.bruusgaard@osloskolen.no
Tlf.: 22 13 92 50