Hovedseksjon

Ledelse og ansatte 2023-2024

Ledelse og administrasjon:

Rektor                                  
Bente Klara Kvam - bente.kvam@osloskolen.no

Assisterende rektor (avdelingsleder for 6. og 7.trinn)                      Therese Friis Rølles - therese.rolles@osloskolen.no

Avdelingsleder for 1. og 2.trinn
Marius Nome - marius.nome@osloskolen.no

Avdelingsleder for 3. og 4. og 5.trinn:                              
Katrine Hedin - katrine.hedin@osloskolen.no

AKS-leder
Maria Bruusgaard - Maria.bruusgaard@osloskolen.no

Førstekonsulent 
Therese Burum - therese.burum@osloskolen.no

Konsulent
Tuva Hesselroth - tuva.hesselroth@osloskolen.no

Vaktmester
Kjetil Magnussen - kjetil.magnusen@osloskolen.no

Sosiallærere/Spes.ped koordinator
Marianne Hjertaas - marianne.hjertaas@osloskolen.no

Gunhild Rustan Marøy - gunhild.maroy@osloskolen.no

Kontaktlærere: 

Rød: Vivian Saga - vivian.saga@osloskolen.no

Grønn: Brede Ellingsen - brede.ellingsen@osloskolen.no

Gul: Andrea Johannessen - andrea.johannessen@osloskolen.no

Blå: Celine Apold - celine.apold@osloskolen.no

2A: Ida Kielland - ida.kielland@osloskolen.no

2B:Pia Øren Kalstad - pia.kalstad@osloskolen.no

2C: Marthine Braaten Nyhus - marthine.nyhus@osloskolen.no

3A: Sindre Otterstad Sæhle -  sindre.sahle@osloskolen.no

3B: Kristin Alm Davidsdottir - kristin.alm@osloskolen.no

3C: Hilde Grindhaug - sissel.grindhaug@osloskolen.no 

4A: Marthine Fjerdingstad - marthine.fjerdingstad@osloskolen.no

4B: Bente Rønning - bente.e.ronning@osloskolen.no

      Tove Bergum - tove.bergum@osloskolen.no

4C: Siri Staff Lorenzen: siri.lorenzen@osloskolen.no

4D: Kristine Mathisen Hojem: kristine.hojem@osloskolen.no

5A: Amalie Solbakken - amalie.solbakken@osloskolen.no

5B: Anniken Mørtberg - anniken.mortberg@osloskolen.no

5C: Ingvild Baastad - ingvild.baastad@osloskolen.no

6A: Frederik Englund Otelo - frederik.otelo@osloskolen.no

6B: Lars Peder Hellerud - Lars.hellerud@osloskolen.no

6C: Cathrine Fongen - cathrine.fongen@osloskolen.no

7A: Mari Bjørnstad - mari.bjornstad@osloskolen.no

7B: Mari Berge Grønvold - mari.gronvold@osloskolen.no

7C: Kjersti Olsen - kjersti.m.olsen@osloskolen.no

      Erik Hasselknippe - erik.hasselknippe@osloskolen.no

 

Fag - og timelærere samt spesialpedagoger:

Trond Arne Thoresen - trond.thoresen@osloskolen.no

Reidun Bosåen - reidun.bosaen@osloskolen.no

Marit Heffermehl - marit.heffermehl@osloskolen.no

Kine Knudsen - kine.knudsen@osloskolen.no

Nora Buraas - nora.buraas@osloskolen.no

Anne Hveding - anne.hveding1@osloskolen.no

Silje Konnestad - silje.konnestad@osloskolen.no 

Kenan Secerovic - kenan.secerovic@osloskolen.no

Anja Kippe - anja.kippe@osloskolen.no

Andrea Førsund Saanum - andrea.saanum@osloskolen.no

Ingeborg Gjone - ingeborg.gjone@osloskolen.no

Karianne Paulsen - karianne.paulsen@osloskolen.no

Oda Løvaas - oda.lovaas@osloskolen.no

Anna Kolstad - anna.e.kolstad@osloskolen.no

Line Jaang - line.jaang@osloskolen.no

Assistenter 
Amna Ahmad
Eivind Løwig - eivind.lowig@osloskolen.no
Heidi Ofstad - heidi.ofstad@osloskolen.no