Driftsstyret

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre, to elever og tre kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Les driftstyres reglement her:.

Medlemmer:

Per Henrik Mohn, leder -  alexander@kopp.no
Mads Gundersen, nestleder -  gundersenmads@gmail.com
Petter Rypdal, ansattes representant -  petter.rypdal@osloskolen.no 
Katrine Hedin, ansattes representant -     katrin3112@osloskolen.no   
Johannes Kaasa , ekstern representant -  Jkaasa662@gmail.com
Anita Asdahl Hoff, ekstern representant -  anita@hoff.as
Anne Siri Koksrud Bekkelund, ekstern representant - anne.siri.koksrud@gmail.com
Bente Klara Kvam, rektor - Bente.Klara.Kvam@ude.oslo.kommune.no 
Therese Friis Rølles (ass.rektor), sekretær - therese.friis.rolles@ude.oslo.kommune.no