Driftsstyret

Medlemmer:
Merete Bø Strand-Nielsen, leder, foreldrerepresentant -  merete_bsn@hotmail.com
Janicke Eliassen Lysklætt, foreldrerepresentant -  janicke@stormbringer.us
Karianne Paulsen, ansattes representant -  karianne.paulsen@osloskolen.no.no
Marianne Hjertaas, ansattes representant - marianne.hjertaas@ude.oslo.kommune.no
Ola Peter Krohn Gjessing, ekstern representant -  olapkg@gmail.com
Anita Asdahl Hoff, nestleder, ekstern representant -  anita@hoff.as
Alexander Bjerke, ekstern representant - alexander.kristiansen@gmail.com
Siri E. Mohr, rektor og sekretær - sir.mohr@ude.oslo.kommune.no