Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre, to elever og tre kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær.

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Les driftstyres reglement her:.

Medlemmer:

Øystein Roghell, leder - roghell@gmail.com
Erik Hasselknippe, ansattes representant - erik.hasselknippe@osloskolen.no 
Anne Hveding, ansattes representant - anne.hveding@osloskolen.no 
Johannes Kaasa , ekstern representant -  Jkaasa662@gmail.com
Michael Alexander North, ekstern representant - m_a_north@hotmail.com
Espen Larsen-Hakkebo, ekstern representant - esblars86@gmail.com
Bente Klara Kvam, rektor - Bente.Kvam@osloskolen.no 
Therese Friis Rølles (ass.rektor), sekretær - therese.rolles@osloskolen.no