Førskoledag på Grindbakken

Første skoledag

Til deg som skal begynne i 1. klasse høsten 2020 (og dine foresatte)

Vi har gleden av å invitere alle barn som skal begynne på Grindbakken skole høsten 2020 til en annerledes førskoledag, torsdag 11. juni 2020. Ettersom barna kommer fra ulike barnehager, må vi ta noen spesielle smittevernhensyn.

Hovedprinsippene for smittevern gjelder: ingen syke skal møte, god hygiene og redusert kontakt mellom barna, foresatte og lærer.

Det er fire klasser som starter høsten 2020. Foreløpig har vi delt elevgruppen inn i gul, rød, blå og grønn gruppe. På førskoledagen møter to av gruppene samtidig, men på ulikt sted.

Kl. 11.00 – 11.50 (gruppe gul og blå) Gul møter utenfor 1. klasse (inngang O), mens blå møter utenfor foajeen (inngang Q).

Kl. 12.00 – 12.50 (gruppe grønn og rød) Grønn møter utenfor 1. klasse (inngang O), mens rød møter utenfor foajeen ( inngang Q).

Utenfor skolens hovedinngang finner dere oversikt over hvor de ulike innganger er merket.

De ulike gruppene vil igjen bli delt i to, med 15 barn i hver gruppe. En gruppe vil få omvisning ute for å bli kjent med skolegården, mens den andre gruppen går inn for å se på klasserommet. Gruppene bytter etter 20 minutter.

Det planlagte foreldremøtet utsettes til høsten - skolestart 2020.  

Har dere noen spørsmål, kan dere sende e-post til: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Påmelding er ikke nødvendig, men gi oss beskjed dersom du ikke kan komme. 

                  Vi på Grindbakken skole gleder oss til å hilse på deg!