Hovedseksjon

4.trinn

Hos oss er det 94 barn som benytter AKS-tilbudet. I tillegg er vi seks aktivitetsledere.
Skoleåret 2023/2024 er Karin Faltin baseldeder på trinnet. 
Aktivitetslederne som jobber på avdelingen skoleåret 2022/2023 er:
Maja Sandvoll
Emil Moe
Grace Aarvik
Tone Spetalen
Espen Muzamura
Amund Holst Grimstad

Her holder vi til
Vi holder til på det vi kaller Nede-AKS, på nedsiden av skolen. I tillegg benytter vi gymsalen.

Slik har vi det på basen
AKS skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!
På 4.trinn koser vi oss max. Elevmedvirkning står sterkt, så eleven er selv med å bestemme hvilke aktiviteter AKS skal tilby. Vi har aktiviteter som kodin meg robot, klubbdager med matlaging, film, disco og Lego Education. Ellers er vi veldig glade i å henge med venner, perle, spille spill, leke med lego og spille daskeball. Baseleder samarbeider tett med lærerne på trinnet om et trygt og godt skolemiljø for barna.

Informasjon
Aktivitetsplan og oppsummering av uken som har vært sendes på e-post hver fredag.