Hovedseksjon

3.trinn

Hos oss er det 85 barn. De aller fleste benytter seg av tilbudet på 3.trinn. I tillegg er vi seks aktivitetsledere og én baseleder.
Skoleåret 2023/2023 er det Kari Faltin som er baseleder og aktivitetslederne på avdelingen er:
Isabella Saldivar
Nanoona Shahid
Joakim Slettebø
Hermine Dyrhaug Moe
Abdul Kader Farah
Josefine Moe

Her holder vi til
Vi har sambruk med 3. trinns klasserom og grupperom. I tillegg benytter vi oss av gymsalen og biblioteket.

Slik har vi det på basen
AKS skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her! Frilek står svært sentralt hos oss. Barna skal selv få disponere fritiden sin og være med å ta egne valg om hva de ønsker å gjøre. Leken har en viktig betydning for både motoriske, sosiale, språklige og kognitive ferdigheter. Men aktivitetsskolen er også en alternativ læringsarena. Derfor kombinerer vi frilek og kreativitet med voksenstyrte aktiviteter som understøtter rammeplanen og de sosiale målene på skolen. Rammeplanen kan leses under punktet AKS på Grindbakken.
Ellers er vi veldig glade i å danse, bygge, perle, tegne, lese, leke med lego og spille fotball. Dette er aktiviteter vi gjør hver dag.
Baseleder samarbeider tett med lærerne på trinnet om et trygt og godt skolemiljø for barna.

Informasjon
Aktivitetsplan og oppsummering av uken som har vært sendes på e-post hver fredag.