Hovedseksjon

2.trinn

Hos oss er det 75 barn. Alle barna på 2.trinn deltar på AKS. I tillegg er vi fem aktivitetsledere og èn baseleder.

Skoleåret 2023/2024 er det Robin Osnes som er baseleder og aktivitetslederne som jobber på avdelingen er:
Arni Sriskanthan
Aida Franzen
Kevin Omane
Eirik Brenden
Cornelia Meidell
Josefine Moe

Her holder vi til
Vi har sambruk med skolen av klasserom. I tillegg benytter vi oss av gymsalen, skolebiblioteket og av og til musikkrommet.

 Slik har vi det på basen
AKS skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!
På 2.trinn liker vi fortsatt å leke mye. Frilek står svært sentralt hos oss. Barna skal selv få disponere fritiden sin og være med å ta egne valg om hva de ønsker å gjøre. Leken har en viktig betydning for både motoriske, sosiale, språklige og kognitive ferdigheter. Men aktivitetsskolen er også en alternativ læringsarena. Derfor kombinerer vi frilek og kreativitet med voksenstyrte aktiviteter som understøtter rammeplanen og de sosiale målene på skolen. Rammeplanen kan leses under punktet AKS på Grindbakken. Ellers er vi veldig glade i å danse, bygge, perle, tegne, lese, leke med lego og spille fotball. Dette er aktiviteter vi gjør hver dag.
Baseleder samarbeider tett med lærerne på trinnet om et trygt og godt skolemiljø for barna.

Informasjon
Aktivitetsplan og oppsummering av uken som har vært sendes på e-post hver fredag.