Hovedseksjon

Brukerundersøkelse -  Aktivitetsskolen

AKS

UDE oppfordrer alle foresatte med barn i 1.-4. trinn (inkludert de som ikke benytter seg av AKS), samt foresatte med barn på 5.-7. trinn som benytter seg av AKS om å delta. Undersøkelsen er tilgjengelig fra torsdag 23.november t.o.m. onsdag 6.desember. Vi håper så mange som mulig har anledning til å svare, da undersøkelsen gir oss en konkret tilbakemelding på tilbudet vi tilbyr, slik at vi kan videreutvikle det beste tilbudet for deg og dine barn.

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://www.digiaks.no/aks/