Grindbakken skolekor

Skolekoret på 17. mai

Grindbakken skole er så heldig å ha sitt eget kor hvor alle elever på alle trinn er hjertelig velkommen til å bli med. Vi har et allsidig repertoar som passer alle glade sangfugler. Koret har egen dirigent og øver på torsdager etter skolen (i AKS-tiden). 

Blir du med i koret så har du også mulighet til å opptre ved mange ulike anledninger, som ved førskoledagen, på FAU's julekonsert, ved skoleavslutning i kirken før jul, på 17.mai og på Grindbakken skoles dag. Vi er også med på korseminar og har forstillinger sammen med andre skolekor, som f.eks Aspirantkortreff og Adventskonsert med Holmenkollen Barne- og Ungdomskor.

Påmelding eller spørsmål kan rettes til grindbakkenskolekor@gmail.com