Vi gleder oss til oppstart 17.august!

Velkommen

2.-7.trinn trinn møter kl. 08.30 utenfor klasserommene de fikk tildelt før sommerferien. Det er vanlig skoledag denne dagen.

1.trinn møter kl. 10.00. Se informasjonsskriv om første skoledag for nye førsteklassinger her:

Invitajon første skoledag - nye førsteklassinger høsten 2020