Sommerhilsen fra rektor

Sommerhilsen

Kjære alle sammen

Skoleåret 2019/2020 er i ferd med å rundes av, og vi kan se tilbake på et år som har rommet mye. Det var en fin oppstart av skoleåret med vennskap i fokus og Blime dans i skolegården. Vi fikk mange nye elever, flere nye ansatte og en fagfornyelse vi skulle i gang med.

Grindbakkens satsningsområder, ved siden av innføring av ny lærerplan, er å øke elevenes digitale ferdigheter.  Vi har derfor valgt å gå til innkjøp av læringsbrett til alle elever.

 I mars iverksatte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene noen sinne i fredstid.  Alle skoler og barnehager skulle holdes stengt fra 12. mars kl 18. Elever og lærere fikk en bratt digital læringskurve. Det vi har lært i denne perioden om måter å undervise på, bruk av digitale verktøy og samarbeid, er noe vi må ta med oss videre.  

Det er i krisetider vi blir satt på prøve. Vi klarer ofte mer enn vi tror, og det mener jeg at vi alle har vist dette skoleåret. Jeg er imponert over hvordan vi har klart å tenke nytt, organisere og re-organisere skolehverdag, nye skolegrupper, etablere nye rutiner og samtidig ivareta hverandre. Skolen og AKS har klart å levere et godt tilbud til alle elevene.

Skolen vokser og aldri har vi hatt så mange førsteklassinger som begynner hos oss til høsten. En god start er viktig for resten av skoleløpet. På førskoledagen møtte vi de fleste av dem,  og vi gleder oss til å se dem igjen som elever etter sommerferien.

AKS har spennende planer for de siste dagene i juni, slik at barna er sikret gode og varierte dager med trygge voksne helt til ferien starter opp 1. juli. Mandag 3. august er vi klare for å ta imot påmeldte elever på AKS - både «gamle» og nye.

Vi avslutter skoleåret med Pride-flagget til topps. Vi markerer med det at Grindbakken skole skal være en trygg skole, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid.  Trusler, mobbing og vold aksepteres ikke. Som skole jobber vi med samhandling og kunnskap med vekt på toleranse, gjensidig respekt og forståelse.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle lærerne og assistentene ved skolen som strekker seg langt hver eneste dag for at elevene skal oppleve mestring, både faglig og sosialt. Takk til dere foreldre og til FAU for konstruktivt og positivt samarbeid. Ikke minst: Takk til alle elevene, som hver dag står på, gir av seg selv og inspirerer oss til videre innsats! Vi er her for dere.

Første skoledag etter sommerferien er mandag 17. august. 1. trinn møter kl. 10.00-12.00, alle andre trinn møter kl. 08.30. Fra høsten 2020 vil skoledagen normalt starte 08.30.  På enkelte trinn vil elevene fremdeles starte kl. 08.00 noen dager i uken. 

Med dette ønsker jeg elever og foresatte ved Grindbakken skole en riktig god sommer!                                                       

                                                                            Hilsen Bente K. Kvam, rektor