Musefellebil på 5.trinn

Musefellebil

I naturfag på 5.trinn jobber elevene med kompetansemålet «utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet».