Inkludering og mangfold på Grindbakken

Pride hjerte flagg

Verdiplakat for befolkningen i Oslo
• Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi.
• Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er
borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar.
• Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.
• Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid.
• Alle Oslos innbyggere har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider.
• Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse.
• Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by.
• Trusler, mobbing og vold aksepteres ikke.
• Oslo skal motarbeide alle former for tilsiktet eller utilsiktet rasisme og diskriminering
• Norsk lov forbyr rasistiske ytringer og handlinger. Overtredelse av dette skal medføre reaksjoner.
• Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet.

Verdidokumentet for Oslo kommune, vedtatt av Oslo bystyre 20.06.2001