God påske!

Påskeillustrasjon

Kjære alle foresatte!

For et år siden gikk vi inn i en helt spesiell påskefeiring. Skolen hadde da vært stengt siden 12. mars og Grindbakken skole var nesten tom for elever. Ikke hadde jeg forestilt meg at påsken 2021 fortsatt skulle være preget av uavklart smittesituasjon, rødt nivå, usikkerhet, stadig endring i planer og en annen måte å drive skole på.

Det er ikke bare for Erna at ting kan gå litt i ball. Det har derfor vært ekstra viktig å ha en gode støttespillere rundt seg. Skolens samarbeid med FAU og Driftsstyret har vært spesielt viktig i den situasjonen vi står i nå.  

Det er krevende å drive skole med stadig endrende tiltak og regler. Et godt skoletilbud forutsetter forutsigbare og klare rammer, noe som har vært utfordrende i år. Men jeg vil påstå at vi på Grindbakken skole likevel har klart å skape gode skoledager for elevene, takket være den enestående innsatsen alle ansatte på skolen og AKS gjør hver dag. Nå håper jeg alle ansatte kan gå inn i påsken og nyte rolige dager uten tanke på pultvask, avstand og inndelinger av kohorter. Det har alle fortjent! 

Det er noe usikkerhet rundt hvordan skolehverdagen blir etter ferien, men vi er forberedt på ulike scenario. Det vi har fått vite pr. nå, er at skolen fortsetter på rødt nivå slik det er i dag, til og med fredag 9. april. Vi vet også at vi snart vil få oppdaterte veiledere, men vi vet enda ikke hva endringen i disse vil ha å si for skolehverdagen.

Denne situasjonen krever mye av oss alle og da er det godt å se at laget rundt elevene står sterkt. Tusen takk til hver og en av dere for at dere går opp veien sammen med oss. Tusen takk for mange hyggelige tilbakemeldinger og heiarop og ikke minst for at dere viser lærerne takknemmelighet.  Nå håper vi dere får en hyggelig påske med tid til familien.

Varm påskehilsen fra

Bente K. Kvam

Rektor