Gå til skolen med refleks

Gå til skolen

Vedlagt ligger informasjonen om årets aksjon som er sendt hjemmene. Aksjonen varer i to uker.
Gå til skolen aksjon 2017.pdf