Digital orientering

DO

Fotspor er en orienteringsapp, hvor man kan lage ulike orienteringsstier i nærmiljøet sitt. Postene plasseres på bestemte koordinater/sted på et kart. Elevene må gå til det bestemte stedet for å kunne åpne posten. For eksempel hvis den som lager stien legger en post ved huskestativet må elevene gå med nettbrettet dit for å få åpnet posten.