Sommerhilsen fra rektor 2016

 SOMMERHILSEN TIL HJEMMENE - JUNI 2016

 

Kjære foresatte, elever og ansatte

Skoleåret er avsluttet og et viktig og krevende kapittel går mot slutten. Et år på Bjørnsletta skole for 5. -7. trinn har gått riktig bra. 1. - 4 trinn har hatt det fint her og vi ser frem til å bli en samlet skole igjen i august. Ventilasjonsprosjektet er i rute og alt skal være klart til skolestart.

IUP ble lagt ut til foresatte og elever på "It's Learning" før sommerferien. Det er viktig at alle foresatte leser denne med sitt barn.

Skoleåret har vært meget bra faglig. Svært gode resultater ble oppnådd på nasjonale prøver høsten 2015 for 5. og 8. trinn (fjorårets 7. trinn). Vi var helt i toppsjiktet i landet.

Overgangsprøvene for 4. og 7. trinn har også svært gode resultater. I Osloprøven i naturfag for 7. trinn ble Grindbakken best i skoleområde F, det er ca. 20 barneskoler i denne delen av byen.

Mye godt arbeid er gjennomført i alle fag og på alle trinn. Kultur, friluft og idrett har gitt mange gode opplevelser til elever og voksne. Som alltid har vi områder vi ønsker å forbedre oss på.
AKS har hatt en internasjonal avslutning denne uken hvor elevene hver dag har fått være med på en reise til et nytt land og verdensdel. Overraskelser og glede har preget hele uken.

Personalet er stabilt. Vi har ikke ansatt nye lærere, men fire som ble ansatt i fjor er tilsatt videre. Vi har også ansatt nye skoleassistenter.

Skolen og AKS er stengt i juli. AKS åpner 1. august kl. 07.30.

Første skoledag til høsten er mandag 22. august.
2. - 7. trinn begynner kl. 08.45 og slutter kl. 12.45.
1. klasse møter ved flaggstangen i store skolegård kl. 12.00. Dagen avsluttes kl. 13.30

Tusen takk til hver især for god innsats for skolen på mange ulike plan. Positiv innstilling og godt samarbeid er nøkkelen til å lykkes.

                                 VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen

Siri E. Mohr                                        Sigrun Isdal                            Jens Kvale
rektor                                                 ass. rektor                                   u. insp.     

Grindbakken skole, 30. juni 2016