Høsthilsen fra rektor 2016

 Høsthilsen 2016 fra rektor

 

Skolens profil.
Visjon: " Et godt sted å lære, et trygt sted å være."

Om skolen.
Skoleåret er godt i gang, og det er fint å være en samlet skole etter et år på Bjørnsletta skole for 5. -7. trinn. Bygget var ferdig til skolestart og vi er imponerte over hvor fint det er blitt både inne og ute. Byggfirmaet Lid &Co og Undervisningsbygg har gjort en meget god jobb hos oss.

Vi har nå 534 elever fordelt på 22 klasser. Vi har tre paralleller på hvert trinn bortsett fra 3. trinn som har fire klasser. Skolen har aldri hatt så mange elever.

Vi har ansatt en ny lærer, Mari Berge Strandbråten. Hun underviser primært på 1. - 4. trinn.

 

Møter.
I september har vi hatt foreldremøter på alle trinn, FAU-møte og driftsstyremøte. Vi har også hatt møte med KFU, Kommunalt Foreldreutvalg i Grunnskolen, område F. Grindbakken skoles ledelse presenterte skolen, driftsstyreleder Caroline Nergaard og avtroppende FAU-leder, Ella Barth, hadde innlegg om trekantsamarbeidet skolen, driftsstyret og FAU.

Ny FAU-leder er Cathrine Fongen. Se forøvrig hjemmesiden vedr. FAUs nye styre, komiteer, foreldrebanken og driftsstyret.

 

Sykkelprøver.
5. og 6. trinn har gjennomført sykkelprøver slik vi har gjort gjennom en årrekke. 6. trinn fikk ikke gjennomført prøven på Bjørnsletta i fjor, derfor ble det først i 6. klasse.
FAU og skolen synes det er meget viktig at vi fortsetter med sykkelprøve på 5. trinn. Det er nå foresattes ansvar å bestemme og vurdere når deres barn kan sykle til skolen.  Det er viktig at dette ikke skjer før barna er store nok til å mestre trafikkbildet og er trygge syklister. Alle bør ha hjelm.

Sykler og sparkesykler låses og settes i sykkelstativ på skolen på eget ansvar.

 

Høstaktivitetsdag.
Torsdag 22. september hadde skolen høstaktivitetsdag. Elevene var på ulike turer og utflukter trinnvis. 5. trinn gjennomførte sykkelprøven på skolen.

 

Korps, kor og TRY.  Korpsets loppemarked.
Vi er så heldige å ha Grindbakken skoles musikkorps, skolekoret Måltrostene og idrettsklubben TRY. Alle er betydningsfulle medspillere i vårt skolemiljø. Ta kontakt og bli med!
Korpsets årlige loppemarked arrangeres 15. og 16. oktober på Grindbakken skole. Løp og kjøp!

 

 

Pedagogikk.
Vi fortsetter å arbeide grundig med de fem grunnleggende ferdighetene og med skolens psykososiale miljø. Målet er at alle elever skal oppleve god læring og fremgang i en trygg og inkluderende skolehverdag.

Hele personalet var på en felles forelesningsdag uken før elevene begynte, sammen med 7-8 skoler fra vårt skoleområde. Foreleser var professor i pedagogikk, Thomas Nordahl. Han engasjerer og inspirerer og det er fint at vi alle har hørt det samme om god klasseledelse, relasjonsbygging og samarbeid skole - hjem før nytt skoleår begynner.

De fleste lærerne på 1. -4. trinn følger en kursrekke i matematikk. Mange lærere på 5. -7. trinn
følger en kursrekke i skriving. Personalet blir deretter kurset av deltakerne.

 

FN-dagen.
Onsdag 19. oktober skal vi ha vårt årlige FN-arrangement. Skolen deles til tre forestillinger i musikkrommet. Elevrådet har hovedinnslagene om FN-konvensjonen og barnas rettigheter. Vi har fellessanger og skolens mobbemanifest undertegnes av elevrådsleder, FAU-leder og rektor. "To gylne koster" vil bli utdelt av elevrådsstyret til de to klassene som har hatt de ryddigste garderobene gjennom en periode.

 

Barnevakten.no  "Barnas digitale hverdag. Gleder og utfordringer."
14. november kl. 18 -20 er det nettvettmøte for elever og foresatte på 4. trinn i regi av Barnevakten.no. David Hasseløy foreleser om nettvett, digital mobbing og spill.

 

Skulptur ved skolens innkjørsel.
For noen år siden var elever fra Grindbakken skole tre av ti vinnere i en skulpturkonkurranse utlyst av Sparebankstiftelsen DNBnor. Vinnerskulpturene skulle stilles ut på Akershus og danne en labyrint for besøkende. Skulpturene ble laget i granitt og bronse og elevene fikk følge prosessen på verkstedene der de ble laget. Etter høytidelig åpning av skulpturparken, med kronprinsesse Mette Marit til stede, har våre tre skulpturer gledet mange besøkende på Akershus. Nå skal skolen få de tre skulpturene "tilbake." Det betyr at den første av de tre, skulpturen "Gjennom veggen", monteres ved skolens innkjørsel i høstferien. Der vil den stå og ønske alle velkommen.

 

Jeg ønsker dere alle en fin høst og et lærerikt, godt og trygt skoleår på Grindbakken skole.

 

Med vennlig hilsen

Siri E. Mohr
rektor
05.10.16