Oslostandard for skole-hjem samarbeid

Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Les mer om standard for skole-hjem samarbeid på Oslo kommunes nettsider.