Hodelus

Hvert år arrangerer folkehelseinstituttet halvårlige nasjonale aksjoner mot lus. Disse holdes i uke 10 og uke 35. Hvis sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet. 

Hvis ditt barn har fått lus, start behandling og informer lærer og foresatte til nære venner av barnet. Det er ved å hjelpe hverandre at vi har best sjanse til å bekjempe hodelusene. 

Informasjon om holdelus

Informasjon dersom barnet ditt har fått lus (pdf)

Hilsen Perle A. Hjelland, Helsesøster på Grindbakken