Hodelus

Les helsesøsters infoskriv om hodelus.

 
                       

                                                                                                                       GRINDBAKKEN SKOLE: Oslo, 13.02.19

Hodeluskampanjer på Grindbakken

Hodelus på barneskolen er plagsomt og smitter ofte fort. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn sjekkes for hodelus minst en gang i måneden.

Hvert år arrangerer folkehelseinstituttet halvårlige nasjonale aksjoner mot lus. Disse holdes i uke 10 og uke 35. Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet

Dersom ditt barn har fått lus, start behandling og informer lærer og foresatte til nære venner av barnet. Det er ved å hjelpe hverandre at vi har best sjanse til å bekjempe hodelusen J

Informasjon om holdeluskampanjen: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_var2019.pdf

Informasjon dersom barnet ditt har fått lus:  https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/foreldrebrev-hodelus-skole-bokmal-281118.pdf

 

Hilsen Perle A. Hjelland

Helsesøster på Grindbakken