Elevens psykososiale miljø

Bekymringer knyttet til ditt barns trivsel eller mobbing?  

Dersom dere har bekymringer knyttet til mobbing eller hvordan barnet deres har det på skolen, kan dere kontakte sosiallærer Marianne Hjertaas eller skolens ledelse.

Skolens handlingsplan for et godt psykososialt miljø er under revidering.

 

På Oslo kommunes nettsider finner dere informasjon under "Mobbing i skolen":   

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbing-i-skolen/


UDIR (Utdanningsdirektoratet) - Psykososialt miljø og nullmobbing


Elevenes psykososiale skolemiljø

Dere kan også finne mer generell informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider http://www.udir.no 
eller følge denne lenken  https://www.udir.no/arkivmappe/Elevenes-psykososiale-skolemiljo/

 

Nullmobbing

"Kva er nullmobbing.no?

Nullmobbing.no er ei nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida.

 Vi har jobba etter desse retningslinjene:

  • vi skal skrive slik at ein 10-åring forstår, men noko innhald er spesifikt retta mot foreldre.
  • vi skal skape tryggleik og gi kunnskap som fører til handling.
  • vi skal formidle informasjonen på ein hjelpsam, empatisk og varm måte.

Vi har teke utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre kva for innhald vi skal ha på nettsida. Derfor har vi snakka med ei rad organisasjonar og verksemder som er i direkte kontakt med barn, unge og foreldre om mobbing. Vi har òg snakka med barn og vaksne som har stått i vanskelege mobbesituasjonar, eller som av andre årsaker har søkt etter informasjon om mobbing, læringsmiljø og rettar.

 

Eit av fleire tiltak

Nettsida er eit av mange verkemiddel som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole. Eit anna er den kompetansen dei tilsette har til å førebyggje, stoppe og følgje opp mobbing.  I april 2016 la regjeringen frem nye tiltak mot mobbing. Les mer her. "