Brukerundersøkelsen på AKS

Undersøkelsen åpner mandag 02. desember og holdes åpen t.o.m. mandag 16. desember, kl. 23:59. Det vil ta ca. 15 minutter å besvare undersøkelsen for foresatte med barn i Aktivitetsskolen. For foresatte som ikke har barn i Aktivitetsskolen, vil det ta ca. 5 minutter.


HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?
- Du vil motta en e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen mandag 02. desember.
- Du kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang.
- Det vil bli lagt ut iPad ved ut/innkryss på alle avdelinger slik at man kan svare på undersøkelsen hos oss.

Her er lenke til undersøkelsen:
https://www.digiaks.no/aks/

Undersøkelsen er anonym.